Medlems- och aktivitetsavgift

IKW FriSk har både medlemsavgift och aktivitetsavgift. Aktivitetsavgiften betalas av undomar som ingår i någon av träningsgrupperna. Avgifterna betalas per kalenderår.


Alla är välkomna att prova på upp till tre träningstillfällen innan avgiften ska betalas. I medlemsavgiften ingår även försäkring som gäller för de aktiva till, under och från träning/tävling.


Medlemsavgiften för år 2023 är:
175:- för ungdomar upp till och med 20 år (födda 2003 och senare)
275:- för de som är 21 år och äldre,
500:- för hel familj (2 vuxna + barn födda 2003 och senare)


Aktivitetsavgiften för 2023 är:
1 aktiv 350:-
2 aktiva från samma familj 500:-
3 aktiva från samma familj 650:-


Betalning sker endast till IKW´s bankgiro konto 5341-1138.

Ett MÅSTE vid betalningen är att det tydligt framgår;
- Vad betalningen gäller! Medlemsavgift och/eller aktivitetsavgift.
- Vem/vilka betalningen avser! namn & personnummer måste anges!


Medlemsavgiften 2023 & aktivitetsavgiften för 2023
skall vara betald senast 28 Februari 2023.